Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Andelen av Norges befolkning som gjør frivillig arbeid har gått ned fra 58 prosent i 2004 til 48 prosent i 2009.
Frivillige med nedsatt funksjonsevne er dårligere representert i idrettsorganisasjoner enn funksjonsfriske.
Et utenlandsk navn reduserer sannsynligheten for å bli kalt inn til intervju med omlag 25 prosent.
- Det er forbindelser mellom kultur og økonomi, og forholdet mellom kjønnene inngår som en integrert del av den moderne kapitalismens utvikling, sier Jorun Solheim om sin nye bok "Kjønn og samfunn".
Forskere betaler informanter, men få vil stå fram om det. - Når forskningsetikk privatiseres, er det veldig vanskelig. Derfor er det bra at debatten om betaling kan forsvares har kommet, sier Jon Rogstad.