Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

I jakten på kristenvelgerne er det forskjell på aktive kristne og de som liker retorikken om kristne verdier.

Kvinner som vokser opp i større søskenflokker får færre barn, mens menn får flere barn. 

Norge hadde vært et fattigere land om kvinner jobbet like lite som i 1972.

Personer med 50 prosent gradert sykmelding har størst risiko for å bli uføretrygdet.

Unge som er blitt tvangsgiftet kan unngå å få en uønsket ektefelle til Norge hvis regelverket blir gjort bedre kjent, mener forskere.