Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Nett-TV:

Topplederne har endret syn på hvorfor det er flest menn på toppen av arbeidslivet.

Nett-TV:

Kjønnsforskjeller mellom velgerne kan bli avgjørende ved fremtidige valg, sier forsker.

Nett-TV:

Norge, Sverige og Danmark har strammet inn deler av familie- og velferdspolitikken. En av årsakene er innvandring.

Nett-TV:

Det vil ta lang tid før vi får likelønn her i landet. 

Nett-TV:

Menn og kvinner jobber frivillig på ulike steder og med ulik innsats.