Samarbeidspartner

Høgskulen på Vestlandet

Utlendingar som skal lære seg norsk, får ikkje opplæring i dialekter. Det er problematisk for integreringa, meiner forskar.

Erfarne trenere innen turn og svømming plukker ut talenter ved å se på kroppen til foreldrene. Dette strider mot Barnekonvensjonen, ifølge forsker.

Er du sykehjemsbeboer og har diabetes, er det slettes ikke sikkert at de som pleier deg vet det. Konsekvensene av at diagnosen ikke er tilgjengelig i pasientjournalen kan være fatal for de eldre.

– Når folk jobbar under sterkt press, så vil det som ikkje blir registrert eller målt, bli nedprioritert. Og det første som ryk då, er tida til aktivitetar, prat, avislesing, turgåing – dei tinga som gir dagane meining, seier forskar. 

Ein ny studie tyder på at du faktisk kan velje å oversjå dei skrikande musklane dine.