Samarbeidspartner

Høgskulen på Vestlandet

Det ser ikkje ut til at yngre rusbrukarar har lettare for å komme seg ut av misbruket enn eldre. Kvifor er det allment akseptert at dei yngre då har høgst prioritet blant dei NAV-tilsette?

 

– Det at alkohol berre er eit problem for dei få av oss som blir avhengige, er ein myte, meiner forskar.

Ved å bruke ein smarttelefon kan heimesjukepleiarar gje pasientar med diabetesfotsår god oppfølging utan at dei må reise inn til sjukehuset. 

Helsepersonell bør følge nøyere med på injeksjonsteknikken hos personer med diabetes type 1 som opplever ustabilt blodsukker, mener forsker.

Utlendingar som skal lære seg norsk, får ikkje opplæring i dialekter. Det er problematisk for integreringa, meiner forskar.