Samarbeidspartner

Høgskulen på Vestlandet

Ved å bruke ein smarttelefon kan heimesjukepleiarar gje pasientar med diabetesfotsår god oppfølging utan at dei må reise inn til sjukehuset. 

Helsepersonell bør følge nøyere med på injeksjonsteknikken hos personer med diabetes type 1 som opplever ustabilt blodsukker, mener forsker.

Utlendingar som skal lære seg norsk, får ikkje opplæring i dialekter. Det er problematisk for integreringa, meiner forskar.

Erfarne trenere innen turn og svømming plukker ut talenter ved å se på kroppen til foreldrene. Dette strider mot Barnekonvensjonen, ifølge forsker.

Leiarar har eit stort ansvar for å dyrke fram det beste i dei tilsette, til beste for dei som treng hjelp, meiner forskar.