Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo

Bøker:Flere hoder tenker bedre enn ett. Gjennom å samarbeide skal elever bli flinkere til å skrive gode tekster.
Manglende språkkunnskaper kan være en trussel mot demokratiet. Det gjelder også etniske nordmenns enspråklighet.
Bøker:En bok om digitale medier er fort utdatert før den havner i hyllene. Journalistikk i en digital hverdag samler nyere norsk forskning om den digitale medieutviklingen.
Hvorfor ser laksen ut som den gjør? Hvor stor blir den, og smaker den godt? Svaret ligger i genene.
En ny doktoravhandling viser at mensendieckbehandling har en god effekt i behandling av kvinner med underlivssmerter.