Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo

Ny test kan gjøre det lettere å oppdage flåttsykdom  
Barns synspunkter tas mye mer på alvor enn tidligere, men det gir også nye utfordringer.
Det blir mer kvalitet, men også mer billig, dårlig og ekstremt kommersiell journalistikk i nettavisene.
Helsemyndighetenes anbefalte treningsdose for pasienter gir høyt blodtrykk.
– Økende sosiale ulikheter gjør verden avhengig av finansbobler, mener professor.