Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo

Kreftpasienter med sterke smerter tyr oftere til katastrofetenking enn pasienter med mildere smertere. Det går utover behandlingen.
Minoritetsungdom misliker begrepet kebabnorsk. Det som engang var et uttrykk for språklig kreativitet blir i dag forbundet med dårlig norsk.
Trening kombinert med helseundervisning gir benskjøre bedre balanse, bevegelse og økt livskvalitet.
Skolene har forsterket den dype og blodige konflikten i Sudan.
Norske velferdsordninger er mye enklere og mer oversiktlige sammenliknet med andre europeiske land.