Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo

Minoritetsungdom misliker begrepet kebabnorsk. Det som engang var et uttrykk for språklig kreativitet blir i dag forbundet med dårlig norsk.
En tredjedel av nordmenn som bruker antidepressiva, kan gå rundt med for mye eller for lite medisin i kroppen.
Matematikk i leken gjør barna mer kreative og logiske. Men denne formen for lek har dårlige kår i barnehagen.
Professor Oddbjørn Sjøvold har i en studie påvist klar sammenheng mellom dårlig inneklima og fysiske plager. Undersøkelsen er gjort i en rekke skoler i Nord-Trøndelag.
– Det er overfokus på teori i skolen, sier førstelektor i kroppsøving, og vil ha én time gym hver dag.