Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo

En tredjedel av nordmenn som bruker antidepressiva, kan gå rundt med for mye eller for lite medisin i kroppen.
Professor Oddbjørn Sjøvold har i en studie påvist klar sammenheng mellom dårlig inneklima og fysiske plager. Undersøkelsen er gjort i en rekke skoler i Nord-Trøndelag.
Mange psykisk syke mennesker bor alene. Men hvordan ensomheten påvirker livet og sykdommen deres, er ikke et tema for behandlingsapparatet. Det ble avdekket i en nylig doktorgrad på temaet.
Minoritetsungdom misliker begrepet kebabnorsk. Det som engang var et uttrykk for språklig kreativitet blir i dag forbundet med dårlig norsk.
Matematikk i leken gjør barna mer kreative og logiske. Men denne formen for lek har dårlige kår i barnehagen.