Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo

Støtte fra familie og venner kan bidra til at sosialmottakere klarer å endre sin livssituasjon.
– Norge følger ikke FNs anbefalinger i behandlingen av mindreårige asylsøkere, mener forsker.
20 år har gått siden India liberaliserte økonomien. Den økonomiske veksten har vært enorm – men den har blitt ekstremt skjevt fordelt.
81 prosent av rektorene i Vest-Agder ønsker at skolen fortsatt skal bygge på kristne verdier. I Oslo er bare 41 prosent av samme oppfatning.
Få eldre innvandrere deltar i frivillige organisasjoner som er viktige for den sosiale integreringen.