Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Havedderkopper, blå sjøstjerner og tareskog ble observert da forskere undersøkte en grunne langt ute i Lopphavet.
Den urapporterte hummerfangsten på Sørlandet er 14 ganger høyere enn de offisielle landingene.
Forskere har funnet sju nye korallrev utenfor Troms.
Det var påfallende lite dyr å se da forskere studerte havbunnen etter at trålere har passert utenfor Nord-Troms.
Nyere forskningsresultat fra Barentshavet viser at hvalen nærmest har unngått sin favorittsnacks lodda de siste årene.