Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

For tiden er det først og fremst eldre, velfødd laks som klarer reisen fra havet og hjem til elven. Det kan tyde på at kampen for tilværelsen øker ute i havet.
Hummeren kan bli omtrent like gammel som blåhvalen til havs og elefanten på land. Etter en lang og skjermet barndom regjerer hummeren på havbunnen i et halvt århundre.
For første gong på tre år er det Austlandet som har dei beste hummarfangstane.
En ny modell som viser lusespredning over et større geografisk område enn tidligere modeller, bekrefter teoriene om at strøm kan spre lakseluslarver over store avstander.
Havedderkoppen Cilunculus battenae er funnet i norsk sone for første gang.