Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Nett-TV:Tilsynelatende helt uforstyrret danser den lille blekkspruten foran kameraet på Moskenesgrunnen utenfor Lofoten i Nord-Norge.
Når forskarar skal telje fisk, er det viktig at dei ikkje skremmer fisken. Men fisken let seg ikkje lure av mindre støyande fartøy.
Etter snart ti generasjoner i fangenskap tåler oppdrettslaksen stress bedre enn villaksen.
Unglaks som blir behandlet med medisin mot lakselus før den settes ut, har større sjanse for å overleve og bli gjenfanget som voksen enn ubehandlet lakseyngel.
Avkomet frå rømt oppdrettslaks klarer seg betre om faren er villfisk.