Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

En helt ny art av tangloppe er funnet på kontinentalskråningen utenfor Nord-Norge. Og krepsdyret har fått navn etter forskerens mor.

På berre elleve år har mutert arvestoff i lakselusa sitt genom spreidd seg til lakselus i heile Nord-Atlanteren.

Steril oppdrettslaks som rømmer kan ikke spre sine gener og dermed svekke de ville laksestammene. Ulempen er at den sterile laksen er mer utsatt for helseplager. Fosfor og aminosyre i laksefôret reduserer plagene.

En ny metode gir forskerne mulighet til å mutere og dermed slå av utvalgte gener i laks. Målet er å kunne produsere steril oppdrettslaks.

Det varierer stort hvor langt rømt oppdrettslaks sprer seg og hvor mange som overlever. De minste kommer lengst og lever lengst.