Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

To iskalde dypvanssbasseng innerst i Porsangerfjorden skjuler dyr som ellers bare finnes langt nord i Barentshavet.
Ved hjelp av ein kraftstasjon, eit røyr og store mengder ferskvatn er Lysefjorden omgjort til verdas mest avanserte fjordlaboratorium.
Rømt oppdrettslaks påvirker villaksens genetiske sammensetning og den geografiske bestandsstrukturen.
Fartøyet G.O.Sars fra Havforskningsinstituttet er på tokt i Sørishavet. Kjartan Mæstad rapporterer fra toktet og forteller her om metodene forskerne bruker for å studere krillens oppførsel.
Haustsmolt som rømmer frå oppdrettsanlegg er ein mindre risiko for villaks enn rømt vårsmolt.