Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Etter snart ti generasjoner i fangenskap tåler oppdrettslaksen stress bedre enn villaksen.
Er havforskarar, som er drilla i berekraftig tankegang, flinkare enn andre til å motstå overfiske i ei ubevokta snopeskål?
Etter vellykkede kalkingsforsøk mot kråkeboller, er tareskogen på vei tilbake i forsøksfeltene i Porsangerfjorden i Finnmark.
Et lag med avlusingsolje i overflaten på en oppdrettsmerd kan drepe lakselus dersom fisken hopper gjennom laget.
Når forskarar skal telje fisk, er det viktig at dei ikkje skremmer fisken. Men fisken let seg ikkje lure av mindre støyande fartøy.