Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Den norske havforskninga var sterkt internasjonalt orientert allerede fra starten rundt forrige århundreskifte, men bar lite preg av nasjonsbygging.
Bevaringsområdene for hummer virker. Bestanden og størrelsen øker i områder der hummeren får være i fred.

Makrellbestanden er på topp, men makrellen både vokser saktere og har blitt tynnere de siste årene. 

 

Havet er stort og livet er kort. Spesielt for dyreplankton som skal finne seg en partner.
Deformerte skall, sein utvikling og økt dødelighet kan framtida for kamskjellene dersom havet blir surere.