Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet foreslår å opprette en vernesone ved Ålesund for å hjelpe kysttorsken sør for Lofoten.
Når oppdrettsanlegg er optimalt plassert, er det lite som tyder på at de skaper overgjødsling over store områder.

På berre elleve år har mutert arvestoff i lakselusa sitt genom spreidd seg til lakselus i heile Nord-Atlanteren.

De flørter med tentaklene, og slynger sine armer om hverandre. Se sjøstjernene i Hardangerfjorden i rekordtidlig gytemodus.

For tre år siden ble et bevaringsområde utenfor Tvedestrand stengt for hummerfiske. Nå er hummerbestanden mer enn dobbelt så stor som utenfor.