Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Laksemerder med snorkel har gitt oppsiktsvekkende god beskyttelse mot lakselus.

Oppdrettslaks som ikke blir kjønnsmoden, kan ikke formere seg. Da kan den heller ikke påvirke genene til villaks.

Svampene på havbunnen renser utslipp fra oljevirksomhet, men hvor mye tåler de egentlig?
Med fare for liv og lemmer rygger, skviser og bøyer skalldyrene seg ut av sin gamle, trange ham. Det spektakulære skallskifte hos krepsdyr er ikke for sarte sjeler.
Hummeren kan bli omtrent like gammel som blåhvalen til havs og elefanten på land. Etter en lang og skjermet barndom regjerer hummeren på havbunnen i et halvt århundre.