Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Forskere kan nå beregne hvordan lakselus sprer seg og hvor smittsom den er. Det kan forhindre at flere villaks blir smittet.

Sverdfisk er fremdeles en sjelden gjest hos oss, men tallet på sverdfisk på besøk langs norskekysten har økt kraftig. Forsker beskriver dem som «ungdommer på interrail».

På 1950-talet fanga havforskarane mange svartskater og storskater i Hardangerfjorden. 60 år seinare fekk dei ingen.

Oppdrettslaks som ikke blir kjønnsmoden, kan ikke formere seg. Da kan den heller ikke påvirke genene til villaks.

Etter fleire års arbeid har forskarar funne ein metode for oppdrett av berggylte. No er oppdretta leppefisk satt ut i ein laksemerd der den skal gjere nytte som luse-etar.