Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Hvor mye vann er det i havet? Og hvor finner vi klodens eldste vann? Havekspert Svein Sundby har svarene.

Halvparten av alle nyfødde står i fare for redusert utvikling av hjernen, og no går ekspertane saman og signerer eit opprop med krav om tiltak.

Det kan bli for hett for torsken når overflatevannet i fjordene blir varmet opp om sommeren.

Norske fjorder fulle av maneter har skremt flere fra svalende sommerbad. Samtidig kan maneter være en ressurs innen helsekost, farmasi og fiskefôr.

Forskarane har endå ikkje funne ei samla forklaring på kvifor blåskjel langs Norskekysten plutseleg vert borte. I nokre av tilfella trur forskarane svaret kan vera sjukdom.