Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

En ny og uønsket rødalge er oppdaget i fjæra på Nøtterøy og ved Tjøme i Oslofjorden.
Med to av Havforskningsinstituttets båter sentralt plassert i havnen i Cape Town, ble sørafrikanske forskere og byråkrater invitert om bord.
I Nord-Noreg slepper fisketuristane ut igjen anslagsvis 66 prosent av torskefangsten.
Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Matre i Hordaland har fått inn en laksefisk som er uvanlig på Vestlandet – en pukkellaks som hører hjemme på begge sider av Beringstredet.

For tre år siden ble et bevaringsområde utenfor Tvedestrand stengt for hummerfiske. Nå er hummerbestanden mer enn dobbelt så stor som utenfor.