Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

I område med godt utval vel hummar-hoene sexpartnar med stor kropp og knuseklo med musklar. Men fiskeri kan forstyrre skjønnheitsidealet.

Fleire stader i Noreg har taskekrabbe høgt innhald av det giftige tungmetallet kadmium. Ved å behandle den avliva krabben rett, kan ein hindre at brorparten av tungmetallet kjem over i klokjøtet.

Barna fikk enten fisk eller kjøtt til lunsj tre dager i uken. Da forskerne tok hensyn til mengden mat som barna faktisk spiste, så de en liten forbedring blant de som spiste fisk.

Sebrafisk som inntok for lite B-vitaminer, fikk barn med mer fett i leveren.

Ferskvannsfossen fjerner flere lus enn de vanlige metodene og er i tillegg skånsom mot fisken.