Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Sverdfisk er fremdeles en sjelden gjest hos oss, men tallet på sverdfisk på besøk langs norskekysten har økt kraftig. Forsker beskriver dem som «ungdommer på interrail».

Forskere kan nå beregne hvordan lakselus sprer seg og hvor smittsom den er. Det kan forhindre at flere villaks blir smittet.

Fiskenes øresteiner blir ofte sammenlignet med ferdsskrivere. Det er fordi de blant annet viser hva fisken har spist og hvor gammel den er.

Oppdrettslaks som ikke blir kjønnsmoden, kan ikke formere seg. Da kan den heller ikke påvirke genene til villaks.

Enkelte år kan ein god slump torskelarvar frå Lofoten hamne ved Aust-Grønland. Dette kan bli eit nytt leveområde for den nordaustarktiske torsken.