Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Selskaper med store dominerende eiere unngår helst å bli børsnotert.
Sparebankene tar mindre risiko enn forretningsbankene, og har lavere vekstrate. Likevel tjener de like mye penger.
Liten maktdistanse forklarer små lønnsforskjeller mellom industriarbeidere og toppledere i Norge.
Det finnes to hovedtyper brukere av sosiale medier i Norge: Optimistiske innovatører og pessimistiske etternølere.
Da Hydro slo seg sammen med Statoil, skulle ansatte med ulike, sterke identiteter jobbe sammen. – Kulturkrasjet uteble, konkluderer forsker.