Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Den største gevinsten ved å arrangere et nytt vinter-OL i Norge ligger i den begeistring det utløser hos vår egen befolkning, hevder professor ved BI.
Bedrifter som etablerer vennskapelige relasjoner med kundene sine, kan skape forventninger de ikke klarer å innfri.  
Når vi velger med hjertet, lar vi oss lettere påvirke av folk som ligner på oss selv.  
Fastlegene har for femte år på rad de mest tilfredse brukerne blant ni utvalgte offentlige tjenester, ifølge Norsk Kundebarometer.
Sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn er populære, men det skyldes ikke fornøyde brukere. Misnøyen øker, viser en studie.