Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Les hva som skjedde da foreleseren kuttet ut matteforelesningene og erstattet dem med video og undervisning i grupper.

Før måtte de ha hjelp av hjemmehjelpen for å ta pillene sine. Nå tar de medisinen selv med hjelp av en pilledispenser. Resultatet er økt livskvalitet.

Mellomledere spiller en nøkkelrolle når en bedrift vil gjennomføre tiltak for bedre ledelse av mangfold. Hva kjennetegner de som lykkes?

Raske endringer krever nye måter å organisere på. Legg til rette for at de ansatte selv finner ut hvordan de skal løse oppgavene i stedet for å fortelle dem det.

Samfunnsansvar er viktigere enn hvor mye pengene vokser når bedrifter skal investere ansattes pensjonspenger.