Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Er det mulig å skape mening i jobben når du sitter alene foran dataskjermen og utfører små og kjedelige rutineoppgaver?

Vi er mer positive til bedrifter som viser samfunnsansvar, men vi kjøper ikke mer av den grunn.
Valg av feil kontraktstype kan strupe investeringene i et prosjekt. Amerikansk filmindustri kan være et forbilde med ulike kontrakter tilpasset ulike behov.
Ansatte i offentlig sektor er mer opptatt av samfunnsnytte enn ansatte i privat virksomhet. Men; de er mindre villig til å stå på ekstra for at organisasjonen når sine mål, påviser BI-professor Rune Sørensen.
Bedrifter smykker seg gjerne med "mission statements"; bedriftens eksistenserklæring. Skrives slike på engelsk, blir de mer pompøse og grandiose enn om de skrives på norsk.