Samarbeidspartner

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Norske elevar slit meir med algebra enn barn i andre land. Mykje av forklaringa ligg i matematikkbøkene.

Menneske med alvorleg fedme får eit mykje betre liv etter fedmeoperasjon, også etter ti år. Det viser den første norske langtidsstudien av livskvalitet etter slike operasjonar.

Vegvesenet sin metode for å få tilbake vegetasjonen langs nye veger, gir vegkantar utan blomstrar.

Elevar som strevar med matematikk, gjer det betre på skulen når ein del av undervisninga flyttar ut på skuleplassen.

Organisert leik med ord og bokstavar i barnehagen gjer det lettare for ungar å lære seg å lese. Det viser ein studie med 105 norske femåringar.