Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Ikke alle som har opplevd vold eller overgrep, får angst og begynner med selvskading. Hvorfor er det slik?

Ungdom med barnevernsbakgrunn trenger lenger støtte fra barnevernet i overgangen til en voksen tilværelse, mener forsker. 

Nesten hver fjerde tiendeklassing går ut av skolen med 1 eller 2 i standpunkt i matematikk. Vil det hjelpe med enda en realfagssatsing?

Skoleforsker mener at både opplæringsloven og læreplanen er noe vi bør være stolte av. Problemet er å gjøre det i praksis. 

Forskere om norsk skole:

Opplæringen på yrkesfag er ofte så generell at veldig mange yrkesfagelever opplever at det de lærer verken er nyttig, interessant eller relevant, sier professor.