Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Foreldre og voksne barn bor nær hverandre, har tett kontakt og hjelper hverandre. Men barna betyr mer for foreldrene enn omvendt.

Mange ikke-vestlige mødre gir barna vann og morsmelkerstatning for tidlig.  De er derimot flinkere enn norske mødre til å gi hjemmelaget mat når barnet er over ett år. 

Lærere som opplever vold og trusler fra elever, får støtte helt andre steder enn på lærerværelset.

Forskning på vanskeligstilte på boligmarkedet setter ikke situasjonen til de som sliter i en større sammenheng, mener forskere. 

Nav får kritikk for ikke å gjøre nok for å få folk i arbeid. En ny feltstudie viser hvor skoen trykker.