Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mer papirarbeid gjør at ledere i barnehagene får mindre tid til barna. Mange forlater jobben.
Det å prioritere den enkelte pasient kommer lett i konflikt med idealet om likebehandling og rettferdig fordeling av ressurser.
Norge er på verdenstoppen i yrkesdeltakelse. Derfor er det et paradoks at regjeringens sosialpolitikk er så ensidig opptatt av å få folk ut i arbeid, mener forskere.
Ti prosent av ungdomsskoleelevene får spesialundervisning. Forsker frykter utviklingen vil gi uholdbare forhold i norsk skole.
Forsker etterlyser et klarere skille mellom barne- og familieomsorg og barnevern.