Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Lovverket er uklart på hvordan likeverdig tilgjengelighet skal sikres for alle. Konsekvensen kan være at universell utforming ikke lar seg gjennomføre for enkelte grupper, mener forsker.

Vi kan planlegge forbruket vårt slik at vi ikke overbelaster strømnettet, mener forskere. 

Nærmere halvparten av langtidsmottakere av sosialhjelp som sliter med psykiske plager og kroniske smerter, har opplevd langvarig mobbing i barndommen.

Ungdom opplever at foreldrene er mindre støttende og hjelpende hvis økonomien i familien er dårlig. Og jo verre økonomien blir, jo dårligere blir forholdet.

Mangel på møteplasser hvor ansatte kan dele erfaringer, bidrar til høyt sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten.