Samarbeidspartner

OsloMet – storbyuniversitetet

Debattklimaet har blitt tøffere og grensene er flyttet for hvilke ord vi bruker. – Det påvirker menneskene det snakkes om, sier forsker.

Mens vi som pasienter tror det finnes en riktig diagnose, er fastlegene opptatt av å finne diagnoser som gir heldige utfall.

Klatring, jaging og krasjing. Det er lek som er bra for barna, selv om det kan ende med gråt, mener forsker.

Ungdom er utsatt for et enormt kommersielt press, og gjennom selfies påvirker de hverandre til å kjøpe enda mer.

Forskere har sammenlignet kvaliteten på barnehager i ulike land. Resultatene for de norske barnehagene er skuffende, mener forsker.