Samarbeidspartner

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Nå skal det forskes på hvordan korsang kan gjøre deg friskere til sinns. 

Å være alene trenger ikke bety at du er ensom. Heller ikke om du er blant de aller eldste og bor i grisgrendte strøk.

Gjennom god lagbygging og kreativ ledelse har rekrutteringsprosjektet Menn i helse lokket flere hundre menn til å prøve seg i helse- og omsorgssektoren i Trondheim kommune.

– Alle løper noenlunde like mye på fotballbanen. Det som skiller de beste fra de nest beste er hvor intenst du løper, sier idrettsforsker.

Fugler med stor hjerne tar de smarteste valgene for å unngå å kollidere med biler.