Samarbeidspartner

Høgskolen i Lillehammer

De er drevet av ønsket om å realisere en idé mer enn å tjene masse penger, og noen livsstilsentreprenører er mer tro mot ideen enn andre. 

Som en av elevene forklarer det: «Vi gjør noe med … eller hva skal jeg si da? Vi gjør noe anna.»

Barnehagene må jobbe med å avdekke begavede barns spesielle evner så tidlig som mulig, mener forsker. 

Da filmen Trost i taklampa kom ut i 1955, tok regissør Erik Borge i bruk uvanlige fortellergrep for sin tid. Så ble da heller ikke filmen en like stor suksess som boka og teaterversjonen.

Tidlig innsats har blitt et mantra i norske skoler og barnehager. – Men kanskje skaper dette også problemer som ikke finnes, sier forsker i pedagogikk.