Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Brevveksling med dansk forfatter viser utvikling i retning av et følelsesmessig og sensuelt forhold, hevder professor.
Tilbud om gratis frukt og grønt på videregående skole øker trivselen og etablerer gode vaner, mener norske forskere.
Hvert år får 600 000 elever glede av Rikskonsertenes skolebesøk. Gleden kunne vært enda større hvis skolene gjorde mer ut av konsertene.
Media skapte grobunn for det sterke engasjement rundt Vietnamkrigen, viser ny studie. I dag vekker ikke TV-bildene samme engasjement. - Fiendebildet er tvetydig, mener James Godbolt.
Eldre mennesker som er seksuelt aktive, holder seg friskere på mange måter: de er mer sosiale, har mer psykisk energi og lavere dødelighet.