Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Orden og økonomi var blant de viktigste temaene da man i Norge begynte å utdanne vordende husmødre i husstellfaget.
- Elevene bør få evaluere seg selv og hverandre, mener forsker. Han vil ha mindre fokus på resultatene av internasjonale tester.
Barn lærer av naturen, og voksne kan lære av barns omgang med naturen, mener høgskolelektor Emilie Foyn-Bruun. Det oppstår mange pedagogiske utfordringer når rammeplanene skal oppfylles.
Et stort fellesareal, samarbeid mellom barn, personale og forskere - og IKEA - resulteterte i ny kunnskap og et fleksibelt rom for barn og voksne.
Internettspillet World of Warcraft (WoW) dekker for noen ungdommer et sterkt behov for sosial kontakt. Men enkelte spiller så mye at de oppsøker hjelp.