Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Nye skolebøker i historie for ungdomstrinnet har spor av kolonial tankegang, mener forsker.
Sløydfaget skulle rundt 1900 ikke bare lære elevene å lage nyttige ting, det skulle også fremme en god og sunn kroppsutvikling – og bidra til å bygge landet.
Engelskfaget i ungdomsskolen har utviklet seg fra å gi en innføring i statsoverhoder og historie til å forberede elevene på rollen som turist.
Det finnes en del litterære tekster som lærerne utsetter elevene for, enten de er nevnt i fagplaner eller ikke.
Mønsterplaner, kunnskapsløft, rammeplaner og fagplaner til tross – lærebøkene i samfunnsfag lever sitt eget liv.