Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Veiledningsstilen er viktig for den vitenskapelige kvaliteten på sykepleieres doktorgradsavhandlinger.
Sosial tilhørighet og nærhet til lokalsamfunnet er grunnleggende forutsetninger for en inkluderende skole. Men hvordan skal elevene utvikle nærhet til en skole som ligger flere timers bussreise unna?
Personer som overlever en kreftsykdom tar oftere ut sykemelding enn sine kolleger som ikke har hatt kreft.
Voksne utformer og utstyrer rommene, hjemme og i barnehagen. Barna tar dem i bruk, av og til slik de voksne tenkte, av og til blir rommet noe helt annet.
Dråper av Jesu blod, deler av tornekronen og fliser av korset befant seg i norske kirker i middelalderen. Relikviene bidro til å styrke sentrale trekk i kirkens trosgrunnlag.