Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Administrasjonen i kommunene er mer opptatt av system enn av pleie når eldre med depresjoner overføres fra sykehus til kommunehelsetjenesten.
Batteriet har snart gått ut på dato. Men hva kommer i steden? Forskere utvikler alternative energikilder.
Det er opplest og vedtatt at gutter ikke leser, men det gjør de. Bedre leseopplæring i norskfaget kan øke leseropplevelsene.
Omslagene klarer ikke å friste unge gutter til å lese bøkene.