Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Lekser er med på å opprettholde ulikhet i samfunnet. Privilegerte elever tjener på lekser, andre barn taper. Dette mener forsker Karin Gustavsen Tvetene.

De aller første skoledagene kan være vanskelige. – La SFO spille en viktigere rolle i overgangen fra barnehagen, foreslår forsker.

Markering av høytider i barnehagen stimulerer barnas empatiske oppmerksomhet på hverandre. Forutsatt at markeringen er fri for forkynnelse.
- Elevene bør få evaluere seg selv og hverandre, mener forsker. Han vil ha mindre fokus på resultatene av internasjonale tester.
Førskolelærere bruker lite faguttrykk når de snakker med barnehageforeldre om språkutviklingen til barna.