Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Personer som overlever en kreftsykdom tar oftere ut sykemelding enn sine kolleger som ikke har hatt kreft.
Bransjeavtalen er myket opp. 200 bokhandlere vil måtte stenge dørene, og nye distribusjonskanaler vil dukke opp: e-handel, dagligvarebutikker og nye tekniske løsninger.
Eldre opplever en mer positiv holdning til livet når helsepersonell bidrar til å styrke identitet og selvfølelse.
Da vi var små, lærte vi mye før vi kunne snakke. Da vi lærte nye ord, var kroppslige erfaringer en nødvendig forutsetning for at ordene kunne få mening.

Ungdomsskoleelever ønsker mer veiledning når de skriver engelsk, men lærerne nøler, viser ny studie.