Samarbeidspartner

Høgskolen i Bergen

Behandlingen har vist seg å bli bedre. Ny studie viser at pasienter med diabetesfotsår også blir mer fornøyde når leger og sykepleiere kommuniserer med bilder i stedet for skriftlige rapporter.

Selv om ungdommene har fylt 20 år, ønsker de fleste videre støtte fra barnevernet.

Behandlingen ble bedre da sykepleierne fikk bilder av diabetesfotsår i stedet for skriftlige rapporter fra legen. 

Når sykepleiere kommer tilbake på jobb etter videreutdanning eller mastergrad, får de ofte ikke brukt den nye kunnskapen som kunne kommet pasientene til gode. 

Neste gang du blir kalt inn på dugnad, så tenk: Hurra, endelig en gratis treningsøkt. Og heilt fri for prestasjonspress og konkurranse.