Samarbeidspartner

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Miljøbevisste forbrukere kan trygt sette sjømat på middagsbordet. Miljøregnskap viser at sjømatproduksjon gir mindre utslipp av klimagasser enn annen matvareproduksjon.
Fysisk fostring av oppdrettslaks styrker fiskens vekst og setter den bedre i stand til å tåle sykdom.
Salget av taskekrabben går tregere i tøffe tider. En ny analyse fremhever at den norske krabben derfor bør posisjonere seg bedre i markedet.
Godt nytt for torskeoppdrettsnæringen: Francisella-bakterier smitter sannsynligvis ikke fra foreldre til avkom dersom den befruktede rognen desinfiseres godt.
Klørne selger seg selv. Nå skal kjøttet fra resten av krabben prøve seg - som burger og tapas.