Samarbeidspartner

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Miljøbevisste forbrukere kan trygt sette sjømat på middagsbordet. Miljøregnskap viser at sjømatproduksjon gir mindre utslipp av klimagasser enn annen matvareproduksjon.
Klørne selger seg selv. Nå skal kjøttet fra resten av krabben prøve seg - som burger og tapas.
For å få ned ulykkestallene innen havbruk, oppfordres beslutningstakere til å innta et helhetlig sikkerhetsperspektiv.
Forsiktighet i saltbruken kan ikke bare anbefales når det skal tilberedes fisk, men også når det skal produseres settefisk.
Salget av taskekrabben går tregere i tøffe tider. En ny analyse fremhever at den norske krabben derfor bør posisjonere seg bedre i markedet.