Samarbeidspartner

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Forsiktighet i saltbruken kan ikke bare anbefales når det skal tilberedes fisk, men også når det skal produseres settefisk.
Ny måleteknologi gjør det mulig å måle fettinhold og farge på fisk uten å fjerne skinnet. Selv levende fisk kan kvalitetsbedømmes på denne måten.
Salget av taskekrabben går tregere i tøffe tider. En ny analyse fremhever at den norske krabben derfor bør posisjonere seg bedre i markedet.
Fiskere løper høy skade- og dødsrisiko. Selv ønsker de å bøte på dette med sikkerhetstiltak som kan kombineres med god effektivitet.
Godt nytt for torskeoppdrettsnæringen: Francisella-bakterier smitter sannsynligvis ikke fra foreldre til avkom dersom den befruktede rognen desinfiseres godt.