Samarbeidspartner

Finansmarkedsfondet

Bakgrunn:

De norske nobelprisvinnerne Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo var sentrale i etableringen av økonomi som vitenskap. Kjenner du dem? Se filmen.

Bakgrunn:

Økonomien går i bølger. For beslutningstakere er det forutsigbarhet og langsiktighet som gjelder. Se filmen.

Bakgrunn:

Valg av strategi kan bety liv eller død i konflikter mellom land. Eller større fortjeneste i et dagligvaremarked. Her kommer spillteorien inn, og bidrar med system i kaoset. Se filmen.

Bakgrunn:

Makroøkonomi handler om de store linjene i økonomien. Hvordan fungerer makroøkonomisk politikk over tid? Se filmen.

Bakgrunn:

Finanskrisen har gjort at mange må tenke nytt. Da kommer teoriene til nobelprisvinnerne i økonomi i 2007 godt med. Se filmen.