Samarbeidspartner

Forsvarets forskningsinstitutt

– Jeg tror nok de vil komme tilbake i en eller annen form, nå som IS er i ferd med å bli mer og mer irrelevant i Irak og Syria, sier terrorforsker.

Flere soldater rapporterer om mobbing i førstegangstjenesten enn i videregående skole. For kvinner utgjør dette en tredobling. 

Du har kjøpt et kampfly som ikke er godkjent for å lande på spinnglatte rullebaner. Du er nærmeste nabo til Arktis. Hva gjør du?

Podcast: Ugradert
Podcast:

– Per i dag gjør vi ingenting. Ikke før ammunisjonen blir funnet av tilfeldige sivile. Dette er en glemt samfunnsrisiko, advarer forskningsleder Øyvind Voie i FFIs podcast Ugradert