Samarbeidspartner

Fafo

Fra Fafo
Antallet søreuropeiske arbeidsinnvandrere til Norge økt kraftig de siste årene. For mange blir møtet ublidt.
Fra Fafo
I løpet av bare ett år har kontrollteknologi hatt en brå vekst i arbeidslivet.
Fra Fafo
Politisk strid har overskygget realitetene om hva som lønner seg for kommunekassa, de pleietrengende og de ansatte på norske sykehjem.
Fra Fafo
Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner opplever mer diskriminering og trakassering på jobben enn andre arbeidstakere.
Fra Fafo
Seniortiltak har ikke bidratt til å få kommunalt ansatte til å stå lenger i arbeid.