Samarbeidspartner

Fafo

Fra arkivet
Fra Fafo

Norge har fått kritikk for utidig bruk av tvungen lønnsnemd. Staten har nå blitt langt mer forsiktig med å stoppe streiker.

Fra Fafo
Tiltakene for å holde seniorer lenger i jobb fungerer dårlig. Aktive ledere er nødvendig for å holde ansatte lenger i jobb, ifølge pensjonsforskere.
Fra Fafo
Bakgrunn:

Tross store politiske tumulter, har Egypts ferske fagforeninger blitt landets sterkeste sivile drivkraft. Mangel på anerkjennelse truer imidlertid med å velte hele båten.

Fra Fafo

Bransjer med god tilgang på arbeidskraft gjør mindre for å utvikle og holde på seniorene sine.

Fra Fafo
Grunnleggende EU-prinsipper er på kollisjonskurs. Det gir utenlandske bedrifter en konkurransefordel på bekostning av nasjonale bedrifter.