Samarbeidspartner

De regionale forskningsfondene

– En naturlig foreldrereaksjon vil kanskje ofte være å skjerme ungene for det som er vanskelig, men det er ikke alltid at det er det beste, sier helsesøster.

Norske thoriumforekomster kan ha et energiinnhold 120 ganger høyere enn all norsk olje og gass, viser ny studie.

Då orkanen «Tor» trefte norskekysten i 2016, hadde forskarar allereie rekna ut kven som ville miste straumen. Dei trefte overraskande godt.

Snart kan sauetang og sukkertare bli en naturlig ingrediens på middags- og dessertallerkenen din.

Kvardagsrehabilitering der dei eldre sjølve bestemmer måla for trening etter skade eller operasjon, kan vere eit betre og rimelegare tilbod enn tradisjonell behandling.