Samarbeidspartner

De regionale forskningsfondene

– En naturlig foreldrereaksjon vil kanskje ofte være å skjerme ungene for det som er vanskelig, men det er ikke alltid at det er det beste, sier helsesøster.

Då orkanen «Tor» trefte norskekysten i 2016, hadde forskarar allereie rekna ut kven som ville miste straumen. Dei trefte overraskande godt.

I dag vil kvalitetsmedvitne japanarar helst ha makrellen sin handfiletert i Kina. Med forskarhjelp skal norsk fiskeindustri kunne lage like fine filetar her heime. 

Slike tiltak gjer det meir sannsynleg at bedrifter går vidare med meir omfattande forsking, viser ein ny rapport. 

Ny batteriteknologi for kransystemer på lastebåter kan gi store kutt i miljøutslipp.