Samarbeidspartner

De regionale forskningsfondene

Ny batteriteknologi for kransystemer på lastebåter kan gi store kutt i miljøutslipp.

Når konsertbilletter blir solgt gjennom store billettselskaper, går millioninntekter til nasjonale aktører istedenfor de lokale. Her bør de små kulturaktørene gå sammen, mener forsker.

Etablerte selskap kan opprette og hjelpe nye bedrifter som satsar på nye produkt.

Kvardagsrehabilitering der dei eldre sjølve bestemmer måla for trening etter skade eller operasjon, kan vere eit betre og rimelegare tilbod enn tradisjonell behandling. 

Oppblomstringa av legionella i kommunale dusjanlegg har samansette, lokale årsaker og må bli behandla deretter, meiner forskar.