Samarbeidspartner

De regionale forskningsfondene

Et nytt dataprogram sørger for at pasienten slipper å møte altfor mange forskjellige ansatte, og sykepleierne kan bruke mer tid på sine primærpasienter.

Ny forskning viser hvordan dagens avløpssystem og superpresise værmeldinger kan brukes til å håndtere flom mye mer effektivt enn i dag.

– En naturlig foreldrereaksjon vil kanskje ofte være å skjerme ungene for det som er vanskelig, men det er ikke alltid at det er det beste, sier helsesøster.

Då orkanen «Tor» trefte norskekysten i 2016, hadde forskarar allereie rekna ut kven som ville miste straumen. Dei trefte overraskande godt.

I dag vil kvalitetsmedvitne japanarar helst ha makrellen sin handfiletert i Kina. Med forskarhjelp skal norsk fiskeindustri kunne lage like fine filetar her heime.