Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Tradisjonelt har ikke forskere spurt traumatiserte barn om følelser. Man har ment at de må skånes for enhver pris, og det er foreldrene som forklarer hvordan barna har det. Er det å ta barn på alvor?
Er troen på teknologien så sterk at vi fritas for ansvar, omtrent som når man bekjenner sine synder i kirken? Har teknologien blitt vårt nye livssyn?
Åtte av ti medlemmer i forskningsetiske komiteer i USA mener at tilknytning til industrien ikke har en uheldig påvirkning på saksbehandlingen. Noen ser ikke egen inhabilitet eller interessekonflikt, og anser det til og med som en fordel!
En ny studie fra Danmark viser at forskningsartikler betalt av industrien ikke alltid offentliggjør alle som har hatt med studien å gjøre. Men hvor er de blitt av, er det "spøkelser" på ferde?
To studenter har bedt Forskningsetiske komiteer om hjelp fordi de mener at en prosjektleder krever uberettiget forfatterskap. Komiteene gir studentene rett og er kritiske til universitetets håndtering av saken.