Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Kosedyr fra Ikea kan være gode alternativer til levende eller døde dyr når veterinærstudenter skal lære ulike teknikker.
Bakgrunn:100 dollar hvis du blir smittet av gulfeber, og 100 dollar til hvis du blir frisk igjen. Dør du, går de 200 dollarene til dine etterlatte. Slik lød et samtykkeskjema fra 1900.  
Mange forskere gir sine informanter inntrykk av at de har en absolutt taushetsplikt i forhold til informasjon som kommer fram under et intervju. Dette er ikke riktig.
I sin jakt på informanter betaler samfunnsforskere penger for å få deltakere til sine prosjekter. – Et etisk problem, mener sosiolog Jon Rogstad.
Skal man tjene penger på å være deltaker i et medisinsk forskningsprosjekt? Og i tilfelle hvor mye?